Kristian Hollmann

Økonomichef, Cobe 

Udstiller: EazyProject

Ansvaret skal ud til den enkelte projektleder

COBE - En af Københavns kendte og hurtigst voksende arkitektfirmaer. COBE benytter EazyProject til håndtering af de ofte langvarige og komplekse projekter. Blandt nogle af de kendte projekter kan bla. nævnes ”Siloen” og ”Papirøen”.
For Kristian er det vigtigt at ansvaret for projektøkonomien fordeles ud på de enkelte projektledere og derfor nødvendigt at projektlederne har de nødvendige redskaber for at kunne skabe sig et overblik over, og styring af, projekterne. Men de nødvendige redskaber er kun en lille del af rejsen. For at få projektlederne til at tage ansvar for projektøkonomien, er det nødvendigt med en ledelse, som tør give slip på ansvaret og samtidig støtte projektledere som er parate til at overtage ansvaret. Denne del af modningen af organisationen har Kristian siden sin ansættelse arbejdet på at få effektiviseret. Samtidig har Kristian nogle stærke holdninger til hvad der skal til for at komme i mål med projektet og har derfor givet nogle gode indspark til udviklingen af EazyProject. 
Medarbejderne får dermed et understøttende værktøj, som giver brugerne en merværdi i hverdagen og en større arbejdsglæde. Rigtig meget administrativt arbejde er blevet gjort simplere og mere effektivt med integrationer til bla Pleo og Nav.

Attachments

Emne

klokken

15.00 - Sal 2