Lars Lohmann

IT udviklingschef, AAU

Udstiller: Flowit 

Hvordan bliver din projekt- og porteføljeledelse strategisk?

I takt med at kravene til projektets resultater og business case kommer mere og mere i fokus, er der behov for top down-ledelse og rapportering, der sikrer, at projektets succeskriterier og business case kommer i fokus. Alt for mange styregrupper har fokus på det operationelle niveau, men hvordan sikres en effektiv projekt- og porteføljerapportering, der leder styregruppens fokus op på det strategiske niveau?
Og samtidig hjælper projektlederen med at lave en rapportering, der skaber værdi for både projektlederen og styregruppen?

AAU har indført en helt ny rapportering, der flytter fokus fra trivielle problemer til det essentielle(projektets slutmål), og aggregerer dette på porteføljeniveau og derved skaber et strategisk styringsværktøj frem for en rapportering.
 
AAU har anvendt ProjectFlow fra FlowIT til projekt- og porteføljestyring i en årrække.Indlægsholder: Lars Lohmann, ‎IT-Udviklingschef, AAU

Attachments

Emne

klokken

10.30 - Sal 2