Henrik Pedersen

R&D Project Manager, DAFA Group  

Udstiller: Canea

Internationalisering kræver fælles værktøj

I takt med den internationalisering som DAFA Group har gennemgået de sidste 2-3 år, var behovet for et fælles kommunikationsværktøj stigende og en nødvendighed for at kunne kommunikere effektivt, fastholde fremdrift i projekterne samt udnytte ressourcerne optimalt internt i DAFA Group. Vi har derfor undersøgt forskellige muligheder indenfor projektstyrings-software og fundet det værktøj, der opfylder DAFA’s krav til et intuitivt og fleksibelt system. Hør hvordan den eksisterende projektmodel, værktøjer, roller og dokumentskabeloner nemt kunne implementeres i DAFA Group.

Attachments

Emne

PMO

klokken

11.30 - Sal 1