Thomas Essendrup & Ditte Enevoldsen

Thomas Essendrop, Seniorkonsulent, Metier & Ditte Enevoldsen, CEO, TEAL Consulting Company

Udstiller: Metier

Klik forandringsledelse på projektmodellen, og få dine projekter til at skabe reel forretningsværdi

Mange virksomheder kører deres projekter efter best practice-metoder og -modeller. Et projekt skaber dog blot et output, men ikke i sig selv en forretningsværdi. Den opstår først, når det output, projektet har frembragt, faktisk bliver taget i brug og ikke mindst forankret i organisationen. Det kræver et skarpt fokus på, hvordan medarbejdere reagerer på forandringer, og hvor forandringsparat organisationen egentlig er.

I dette oplæg giver vi et eksempel på, hvordan man kan koble en model for forandringsledelse på organisationens projekt- eller leverancemodel. En tilgang, der kan bruges til at klikke ind på konkrete projektmodeller, enkeltstående projekter og programmer eller til at implementere nye projektledelsesmodeller og -frameworks, som fx SAFe® og TEAL, for derigennem at sikre en bæredygtig forretningsmodel.

Emne

klokken

14.30 - Sal 1